Spilbas.dk - eksempel på IT i musikuv.

screenshot fra spilbas.dk

Spilbas.dk er et glimrende eksempel på hvordan musikundervisning kan understøttes af video, nodefiler mm. Siden lavet af Tejs Dragheim og er opstået som et bachelor-projekt fra Det Jyske Musikkonservatorium.

denne side gives et eksempel på en kontrabas-lektion i et simpelt Blues tema. Lektionen består af en node, nodefiler til download i forskellige formater, lydfiler med akkompagnemet og ikke mindst en videoinstruktion.