Om MusikDigital.dk

MusikDigital.dk udspringer af et kursus i musikundervisning med IT, computer og iPad på Ringsted Musik- og Kulturskole. Til kurset var der brug for et sted at samle og formidle materiale mm.

Derudover har jeg tit ønsket at have et sted at henvise musikskoleelever til når deres undervisning skulle understøttes af apps mm.

Tanken med siden er at, over tid, at opbygge en samling af materiale, links og tutorials indenfor området 'musikundervisning og IT'. Det vil forhåbentlig afmystificere området lidt, inspirere til at bruge IT i undervisningen, og gøre det lettere for såvel undervisere som elever at komme i gang.

Jacob Brandt Jensen